Historien

Sagnet sier at gården ble ryddet en gang i middelalderen etter svartedauen av en sterk kar med kallenavnet ”Bamsi”, derav gårdsnavnet Bamsrud. I 1865 ble Bamsrud delt for å avvikle et arveoppgjør. Gården kom i slektens eie i 1871 og det har blitt drevet allsidig husdyrproduksjon siden den gang.

I 1963 overtok Karen (født Mathisen)og Erling Kristian Bamsrud. Forfallet rådde over Bamsrud, og de startetrestaurering og oppbygging av nytt bolighus på gården. Nytt fjørfehus ble satt opp i 1971, hvor hønekyllinger ble fôret opp til verpehøns for oppdretter. I 1980 ble det startet konsumegg- produksjon med 2000 høner.

I 1988 overtok Eva (født Bamsrud) og Rune Klufterud. De hadde et sterkt ønske om å leve av den lille gårdens ressurser.

80år etter at låven ble bygget var det duket for Bryllup på Bamsrudlåven med stiva duker og høye lys. Gamlestua ble satt i stand i 2001, for mindre selskaper og overnatting.

Etter konsesjonsøkning i 1995 ble høne- huset utvidet fra 2000 til 5000 verpehøner.

I 2010 ble hønehuset modernisert, og i dag er det 7500 frittgående høner på Bamsrud. Da det kom en frier fra nabogården med fersk melk i spannet, kom ideen om å lage en italiensk- inspirert melkeis med masse egg. Dagens melk og dagens egg blir dagens is! I 2013 startet isproduksjon med lokale råvarer i underlåven.