Velkommen til gårds

Vi har en selvbetjent gårdsbutikk, overnattingsmuligheter, leie av lokaler, vår egen gårdsis og en lang tradisjonsrik historie. Velkommen skal du være!

Naturen rundt gården er frodig og preget av den siste istiden som formet et variert ravinelandskap. Det store sandmagasinet som vi kaller Monaryggen ble liggene igjen da isen trakk seg tilbake. I øst går landskapet over i et vidstrakt skogslandskap med småvann og stier, som går under navnet Trømborgfjella. Her er det gode muligheter for fiske og flotte fotturer.

Vi vil gjerne høre fra deg

Har du spørsmål vedrørende noen av våre tjenester eller produkter?