Bekreftelse arrangement

Dato mai 13, 2017 /Bamsrudlåven

Betingelser

 • Antall gjester dere maks kan bli. Eksakt antall må vi ha ca en uke før arangementet.
 • Date Format: DD dot MM dot YYYY
 • Generelle betingelser for arrangementer på Bamsrudlåven

  Tusen takk for at vi ble valgt som samarbeidspartner for dette arrangementet! Vi skal gjøre alt for at gjennomføringen og oppholdet her på Bamsrud skal bli vellykket.

   

  1.       Gyldighet

  Nedenstående betingelser gjelder for arrangementer på Bamsrud Gård. Betingelsene gjelder i den grad det ikke er skriftlig avtalt avvikende betingelser for gjeldende arrangement.

  2.      Avbestilling

  Avbestilling for et helt arrangement er 6 uker for møter og 12 uker for selskap. Denne frist gjelder også for avkorting av et arrangement. Ved avbestilling etter nevnte frister, belastes 80 % av bekreftet antall personer som er bestilt såfremt Bamsrudlåven ikke får leiet bort til andre.

  3.     Delvis reduksjon av antall

  Reduksjon av antall gjester i et bestilt arrangement må meddeles senest 1 uke i forveien. Dersom antallet reduseres med mer enn 10 %, er arrangøren forpliktet til å betale i sin helhet for antallet utover dette.

  4.     Husleie

  Husleien betales inn på vår konto 2 uker etter bekreftet bestilling av arrangementet. Husleien refunderes ikke ved avbestilling.

  5.      Betaling

  Betaling skal skje til vår konto innen forfallsdato, 10 dager fra faktureringsdato.

  6.     Uforutsette hendelser (force majeure)

  Hendelser utenfor Bamsrudlåvens kontroll (streik, lockout, brann, uhell som gjør at arrangementer ikke kan gjennomføres, oppsigelse av leiekontrakt osv.) gir Bamsrudlåven rett til å heve avtalen uten erstatningsplikt.

  7.      Skader

  Arrangør står ansvarlig for eventuelle skader som påføres inventar under oppholdet på Bamsrud Gård.

  8.     Medbrakte varer

  Det er ikke tillatt å medbringe mat eller drikkevarer for konsum på Bamsrudlåven. Unntaket er kaker som er avtalt medbrakt. Kaker oppbevares i kjølerom på eget ansvar, og leveres samme dag som selskapet arrangeres.

   

  Lykke til med videre planlegging av arrangementet,

   Og velkommen til Bamsrudlåven!

   

Bamsrudveien 57
1850 Mysen, Norge

(+47) 481 21 352

VEIGBESKRIVELSE

VED MYSEN ER DU NESTEN FREMME

Fra Oslo: Følg E18  til Ramstad og, ta til høyre og følg riksvei 123 mot Halden. Etter ca 500 meter fra krysset, ta av til venstre ved HANEN-skilt.

 Fra Sarpsborg og Fredrikstad: Følg riksvei 22 mot Mysen. Følg deretter riksvei 123 mot E18. Ta til høyre ved HANEN-skilt. Innerst av denne gårdsveien ligger Bamsrudlåven.

Hilsen familien Klufterud